KATEGÓRIE

Mailing list

Prihláste sa do maling listu a buďte informovaný o akciách a novinkách.


Info


O firme LEG-KOVO s.r.o.

História

Predajňa železiarstvo pod obchodným názvom LEG-KOVO, vznikla v roku 1991, pred tým patrila firme DOMÁCE POTREBY š.p, Banská Bystrica. Vedúcim predajne bol Jozef Legát. Jozef Legát pokračoval v už vybudovanej obchodnej povesti na širšom vidieku. Postupne sa rozšíril na plno-sortimentnú predajňu: železiarstvo, stavebniny, sklo - porcelán , kuchynské a domáce potreby. Tradičný tovarový sortiment sa postupne rozšíril.


1.februára 2008 nastala transformácia Jozef LEGÁT - LEG-KOVO železiarstvo, ako fyzická osoba na právnický subjekt LEG-KOVO s.r.o.

Spoločnosť LEG-KOVO s.r.o. je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15. 11. 2007 a je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 13951/S, so sídlom: Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa.


Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou. V dodávateľsko – odberateľských vzťahoch a vo vzťahoch k orgánom štátnej správy a verejnoprávnym inštitúciám vystupuje ako právnická osoba s právnymi povinnosťami vyplývajúcimi z príslušných zákonov a nariadení. Firmu vlastnia: Jozef LEGÁT, Attila LEGÁT a Róbert LEGÁT. Spoločníci sa aktívne podieľajú na riadení firmy. Konatelia sú Jozef LEGÁT a Attila LEGÁT.


Poslaním spoločnosti je


  • predstavovať také hodnoty v podnikateľskom prostredí, ktoré sú platné aj v medzinárodnom meradle - vysoká kvalita, nepretržitá starostlivosť o zákazníkov
  • pružne reagovať na potreby trhu a poskytovať svojim zákazníkom profesionálny predaj, poradenstvo a servis
  • zvýšenie efektivity a produktivity spoločnosti viacnásobnou implementáciou našich riešení,
  • udržanie a zvyšovanie úrovne systému manažérstva kvality,
  • udržanie morálne silnej a odborne zdatnej personálnej základne spoločnosti,
  • prehlbovanie a skvalitňovanie vnútrofiremných procesov a zvyšovanie firemnej kultúry spoločnosti.

Ciele

Dobrou marketingovou činnosťou presadiť sa na trhu, získať čo najväčší počet zákazníkov, získať stabilnú pozíciu na trhu, snažiť sa presadiť aj na ďalších trhoch a získať nových zákazníkov. Rozširovať sortiment ponúkaných tovarov tak, aby sme mohli zvyšovať odbyt našich produktov.


Činnosť


Základom podnikateľskej činnosti našej firmy je veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na nákup a predaj tovarov a sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti.


Spokojnosť našich zamestnancov


Pre spoločnosť je hlavnou prioritou kvalita, spoľahlivosť, dodržanie termínov dodávky tovaru, servis a odborné poradenstvo.


Obchodné cenníky sú dostupné prostredníctvom katalógov ako aj na web stránke. Zásobovanie tovarov našich odberateľov a obchodných partnerov zabezpečujeme vlastným dopravným prostriedkom a prepravnou službou UPS United Parcel Service Slovensko a DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


V obchodnej činnosti využívame všetky formy platenia, t.j. hotovosť, predfaktúra, so zmluvnými obchodnými partnermi faktúra so splatnosťou 14 až 60dní a predaj na splátky cez QUATRO a.s., ESSOX SK s. r. o. .